Remsor insidesAtt få dit förstärkning på insida är lite knepigt. Jag tar en sida i taget. Kajaken riggades på sidan så skarven som ska armeras är neråt. Det har flera fördelar. Det är lättare att se. Det blir inget epoxirinn. Om det saknas lim någonstans så rinner det i epoxi.

Det blev dubbla lager med glasfiberband i hela sittbrunnen och så långt jag räckte ut mot stävarna. Med lite akrobatiska övningar penslade jag epoxi på skarven längre ut mot stävarna än jag sedan kunde lägga banden.

Bandet tog slut så jag försökte med klippta remsor av vanlig väv. Det gick inte bra. De var alltför svåra att få på plats då det antingen repar för att det är trådrakt klippt eller töjer sig för att det är diagonalt klippt. Med band blir det bra, i alla fall i sittbrunnen där det är lätt att se och komma åt. Här är dubbla remsor på plats:

Andra sidan blir när jag har ordnat med mer glasfiberband.