Besvärliga luckhålDet går lite trögt nu. Att göra hålen för lucknedsänkningarna tar sin tid och mycket tålamod behövs.

Först raspar jag hålet så det blir rätt form och därefter vidgar det bit för bit.

Man måste också hålla koll så det hamnar rätt i vinkel. Jag vill att överkant främre lucka är i linje med eller i alla fall parallell med däcket. Det betyder att överkant lucksarg ska vara ca 5mm under däcksnivån. Dessutom får det inte skeva iväg åt något håll. Här kollar jag att höjden i längsled:

För att raspa lagom bit för bit ritar jag en linje som jag precis raspar bort. Här behövde jag ta bort extra i bakkant för att inte skeva iväg.

Det som ställer till det är drällpiparna. Främre hålet är nu i rätt nivå, möjligt behövs någon mindre justering vid just piparna. Betydligt mer jobb är kvar för den aktra luckan. Den ska ner mer, men inte ikväll, ca 5-6 mm är kvar.